Psykoterapi

Som den terapeut jeg er har jeg mit fokus
på dig og dit indre.

Jeg arbejder med stor inderlighed, empati og kærligt idet det er de vigtigste fundamenter i forhold til nærvær i relationer og i terapi.

Jeg har erfaring med – og tro på, at alle mennesker kan udvikle sighvis de bliver mødt med inderlig kontaktfuldhed og nærvær, og med faglige redskaber der passer til den enkelte.
jeg ser det enkelte menneske som unikt og værdifuldt og som havende et stort udviklingspotentiale.

Dette udviklingspotentiale, mener jeg, får for alvor mulighed for at udfolde sig i samspillet og i dialogen med andre – såvel familie, venner og kollegaer, som i det terapeutiske rum med tid til fordybelse og nærvær.

I terapien er der blandt andet mulighed for at få en dybere kontakt til sig selv, at bearbejde uforløste traumer og få kontakt til de ressourser, som ligger dybt i dig/i os alle.

I den terapeutiske proces arbejder vi hen i mod en højere grad af selvindsigt og bevidsthed omkring egne handlemuligheder.

Terapi

Jeg tillægger stor betydning af det vi i dag kalder klient centreret terapi som kommer af Carl Rogers.
Det er for mig 90 % af en terapi det at blive set hørt og mødt, og måske i virkeligheden første gang klienten oplever en inderlig kontakt.

Jeg er trænet i mange terapi former herunder blandt andet Fritz Perls som også er en central person indenfor gestalt terapi.
Fritz Perls arbejde med objekterne mor, far og mig er til stor gavn for det terapeutiske arbejde med mange problemstillinger.

Jeg har speciale i at arbejde med opgraderinger. I nogle situationer handler vi sommetider som da vi var små, fordi vi ikke har lært andet. Altså vi mangler at kunne være voksne og kunne handle og tage ansvar ud fra det.

Sammen med Niels Hoffmeyer har jeg udarbejdet en helt fantastisk metode hvor vi opgraderer, så klienten kan lære at handle i nuet som det voksne mennske han eller hun er.

Jeg har arbejdet med mange forskellige terapi former og problemstillinger. Jeg kan her blandt andet nævne angst, mindreværd, incest, traumer, vold, opgivelser, misbrug, omsorgssvigt og spiseforstyrrelser. Dette er blot nogle af de emner jeg arbejder med. Jeg arbejder med alle former i gestaltterapi plus flere af de nye metoder, også kognitivt.

Pris pr time individuel terapi er 700 kr.
Kort med 10 timer kan købes for 6000 kr.
Kortet er personligt og kan ikke overdrages.
Kortet gælder 1 år fra købsdatoen. Ubrugte timer refunderes ikke.
Ved afbud senere end 24 timer før aftalen skal der betales for aftalen.

Terapi hjælper, hvis den stormende forelskelse
bliver afløst af problemer i parforholdet.

Parterapi er at tage sig selv og sin partner alvorlig. At genfinde glæden så lykken og kærligheden mellem jer kan trives fremover.
Evnen til at kommunikere på en god, kærlig og inderlig måde er væsentlig i ethvert parforhold.
Som psykoterapeut kan jeg hjælpe jer med at finde årsagerne til, hvorfor det er gået galt i jeres forhold.

Jeg hjælper selvfølgelig også med at finde de løsninger der skal til, for at I kan genfinde kærligheden.
Jeg medvirker til, at I sammen øger bevidstheden om jer selv som individer.
Den indsigt I opnår ved at gå i parterapi, skal I sammen bruge til at få jeres parforhold tilbage på sporet.
Parterapi handler først og fremmest om at opdage og afdække udfordringer samt de ressourcer, der kan give jer nye handlemuligheder.

Sig farvel til uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Parterapi er en proces, der gør jer bevidste om jeres uhensigtsmæssige adfærdsmønstre i forholdet.
Ofte er man fokuseret på, at det er partneren, der skal ændre sine adfærdsmønstre. Derfor er man kritisk overfor partnerens adfærd.
Men det er ikke en god vej til at nå de ændringer, der skal til, for at I kan genfinde gnisten i jeres forhold. Der skal noget andet til, for at samspillet bliver mere tilfredsstillende.
Det der er brug for er blandt andet en bedre forståelse af dig selv og din partner. Det giver dig mulighed for at handle andreledes og mere hensigtsmæssigt.

Min opgave som parterapeut er at hjælpe jer igang med processen, ved at øge bevidstheden om jeres uhænsigtsmæssige adfærd og vende den til noget positivt og fremadrettet.

Selvindsigt skaber forandring.

Du kan ikke ændre din partner. Du kan kun ændre dig selv. Derfor kan du lige så godt acceptere din partner, som han/hun er.
Det nytter ikke bare at skifte din partner ud.
Hvis du ikke får indsigt i dig selv og din adfærd, vil du opleve, at du står med de samme problemer i et nyt forhold.
Resultatet af selvindsigt medfører en forandring i retning af øget selvværd og et sundere forhold også i livets andre relationer.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at den ene eller begge parter går i individuel terapi ved siden af parterapien. Dette er godt i de tilfælde, hvor den ene eller begge parter har udfordringer fra fortiden, der spænder ben for det aktuelle forhold.

Jeg har tavshedspligt, også når det drejer sig om individuel terapi parrene imellem.

Pris for parterapi er 1½ time for 1200 kr.
Ved afbud senere end 24 timer før aftalen skal der betales for aftalen.

Har du og din partner ondt i parforholdet?

Jeg kan hjælpe jer med at genfinde gnisten og kærligheden.